» » JISMONIY TARBIYA
  • Ko'rildi: 2099
  • Muallif: admin
  • Sana: 16-11-2015, 15:54
16-11-2015, 15:54

JISMONIY TARBIYA

Bo'lim: TA'LIM JARAYONI

NAZARIY: BASKETBOL MAYDONI OLCHAMLARI VA
QOIDALARI

AMALIY: TOPNI USHLASH, QABUL QILISH VA UZATISH
USULLARI

DARS MAQSADI: 1. TALIMIY

BASKETBOL ELEMENTLARINI BAJARISH, MUSTAHKAM-
LASH. OQUV MEZONLARINI EGALLASH

2. RIVOJLANTIRUVCHI

CHAQQONLIK, TEZLIK VA BURILISH HARAKAT SIFATLARINI
RIVOJLANTIRISH, MUSTAHKAMLASH. OQUVCHILAR
SOGLIGINI MUSTAHKAMLASH, AQLIY VA JISMONIY
ZORIQISHLARNING OLDINI OLISH

3. TARBIYAVIY

OQUVCHILARNI MEHNATGA, XAYOTGA VA VATAN
MUDOFAASIGA TAYYORLASH


DARS VAZIFASI: 1. BILIM

MASHGULOT VAQTIDA BIRINCHI YORDAM KORSATISHNI
BILISH, BASKETBOL MAYDONIDA JOYLASHISH, TOPSIZ
HARAKATLANISH, TOPNI TOGRI USHLASH VA TOGRI
JOYLASHISH
2. KONIKMA

TOPNI SHERIGIGA PASTDAN VA KOKRAKDAN TOGRI
UZATISH, TOPNI USHLASH, TOP BILAN HARAKATLANISH,
TOP BILAN TOXTASH TEXNIKASI3. MALAKA

TOPNI JOYIDA TURIB YERGA URISH, USHLASH, IKKI QOLDA
KOKRAKDAN ANIQ HALQAGA TASHLASH VA ANIQ QABUL
QILISHDARS TURI : AMALIY

DARS JIXOZI : BASKETBOL TOPLARI, FISHKALAR VA XUSHTAK

OTILADIGAN JOY: SPORT ZALI

TASHKILIY QISM :

1.BIR QATORGA SAFLANISH.

2. SALOMLASHISH.

3. SARDOR XISOBOTI.

4. DAVOMADNI ANIQLASH.

5. UYGA BERILGAN VAZIFALARNI MUXOKAMA QILISH.

6. YANGI MAVZU BILAN TANISHTIRISH VA DARS

DAVOMIDA NAZARIY BILIM BERISH.

DARS BORISHI :

A) SAF-QATOR MASHQLAR : ONGGA VA CHAPGA

BURILISHLAR, TURGAN JOYDA ORQAGA VA OLDINGA

AYLANISHLAR.

B) ZAL BOYLAB 200-300 METRGA YENGIL YUGURISH.

C) YURISH,YUGURISH MASHQLARI.


D) UCH QATORGA SAFLANIB, UMUMRIVOJLANTIRUVCHI

MASHQLARINI BAJARISH.
1-MASHQ

OYOQLAR YELKA KENGLIGIDA, QOL UCHLARI YELKAGA QOYILADI. 1,2,3,4 DEGANDA TIRSAKLAR OLDINGA AYLANTIRILADI, YANA 1,2,3,4 DEGANDA TIRSAKLARNI ORQAGA AYLANTIRAMIZ. 6 MARTA BAJARILADI.2-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. QOLLAR KOKRAK OLDIDA , OYOQLAR YELKA KENGLIGIDA, 1-2 DEGANDA TIRSAKLARNI ORQAGA SILTAYMIZ, 3-4 DEGANDA QOLLARNI YONGA YOZAMIZ. 6 MARTA BAJARILADI
3-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. OYOQLAR YELKADAN KENGROQ OCHILADI, OLDINGA 90 GRADUS EGILAMIZ VA QOLLARNI YONGA YOZAMIZ. 1 DEGANDA CHAP TOMONGA BURILAMIZ, 2 DEGANDA ONG TOMONGA BURILAMIZ. 7-8 MARTA BAJARILADI

.4-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. OYOQLAR YELKADAN KENG QOYILADI, QOLLARNI BELGA QOYAMIZ. 1 DEGANDA OLDINGA EGILIB, ONG QOL UCHINI CHAP OYOQQA TEKKIZAMIZ . 2 DEGANDA DASTLABKI HOLATGA QAYTAMIZ. 3 DEGANDA OLDINGA EGILIB, CHAP QOL UCHINI ONG OYOQQA TEKKIZAMIZ. 4 DEGANDA DASTLABKI HOLATGA QAYTAMIZ. 7-8 MARTA BAJARILADI.
5-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. QOLLAR BELDA, OYOQLAR YELKA KENGLIGIDA,4 MARTA CHAPGA, 4 MARTA ONGGA GAVDANI AYLANTIRAMIZ. 6 MARTA BAJARILADI.
6-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. SAKRAB HAVODA OYOQLARNI ALMASHTIRAMIZ. 10 MARTA BAJARILADI.

7-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. QOLLARNI OLDINGA CHOZIB, OTIRIB TURISH. 12 MARTA BAJARILADI.


8-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. IKKI QOLIMIZNI YUQORIGA KOTARISH BILAN BIRGA BURUN BILAN CHUQUR NAFAS OLIB , QOLLARNI TUSHIRISH BILAN BIRGA OGIZ BILAN NAFAS CHIQARISH. 6 MARTA BAJARILADI.

BASKETBOL:


1. TOPNI USHLASH, OLIB YURISH VA UZATISH USULLARI.

2. JUFT BOLIB TEZLIK BILAN BASKETBOL TOPINI YERGA URIB, KOKRAK OLDIDAN PASTDAN SHERIGIGA UZATISH VA SHU TARZDA QAYTIB KELISH.


3. BASKETBOL TOPINI YUQORIDAN QABUL QILISH USULINI ORGANISH.4. BASKETBOL TOPINI PASTDAN QABUL QILISH USULINI ORGANISH.
DARSGA YAKUN :


1. BIR QATORGA SAFLANISH.
2. YUTUQ, XATO VA KAMCHILIKLARNI BARTARAF ETISH.

3. YAXSHI BAJARGAN O`QUVCHILARNI RAG`BATLANTIRIB, BAHOLASH, BAHOSINI TAHLIL ETIB, IFODALAB BERISH.

4. BO`SH O`ZLASHTIRGAN O`QUVCHILARGA QOSHIMCHA VAZIFALAR BERIB, DARSDAN KEYIN MUSTAQIL, INDIVIDUAL ISHLASH VA UNING KUNDALIK HARAKATGA BO`LGAN FIZIOLOGIK XUSUSIYATINI, YOSHINI, JINSINI, JISMONIY TAYYORGARLIGINI XISOBGA OLGAN XOLDA, JISMONIY YUKLAMA, BILIM, KONIKMA VA MALAKALARINI O`ZLASHTIRISHI KERAK BO`LGAN, BILIM DOIRASIGA MOS RAVISHDA, ETIBOR BILAN XISOBGA OLIB, B.K.M LARINI MUSTAHKAMLAB, QAMRAB OLISH BILAN BIRGA XOTIRASINI MUSTAHKAMLASH.

5. UYGA VAZIFA:
QIZLAR UCHUN: ARG`AMCHIDA TO`XTAMASDAN 30 MARTA SAKRASH.(VAQT XISOBGA OLINMAYDI) NAZARIY: BASKETBOL MAYDONI OLCHAMLARI VA
QOIDALARI

AMALIY: TOPNI USHLASH, QABUL QILISH VA UZATISH
USULLARI

DARS MAQSADI: 1. TALIMIY

BASKETBOL ELEMENTLARINI BAJARISH, MUSTAHKAM-
LASH. OQUV MEZONLARINI EGALLASH

2. RIVOJLANTIRUVCHI

CHAQQONLIK, TEZLIK VA BURILISH HARAKAT SIFATLARINI
RIVOJLANTIRISH, MUSTAHKAMLASH. OQUVCHILAR
SOGLIGINI MUSTAHKAMLASH, AQLIY VA JISMONIY
ZORIQISHLARNING OLDINI OLISH

3. TARBIYAVIY

OQUVCHILARNI MEHNATGA, XAYOTGA VA VATAN
MUDOFAASIGA TAYYORLASH


DARS VAZIFASI: 1. BILIM

MASHGULOT VAQTIDA BIRINCHI YORDAM KORSATISHNI
BILISH, BASKETBOL MAYDONIDA JOYLASHISH, TOPSIZ
HARAKATLANISH, TOPNI TOGRI USHLASH VA TOGRI
JOYLASHISH
2. KONIKMA

TOPNI SHERIGIGA PASTDAN VA KOKRAKDAN TOGRI
UZATISH, TOPNI USHLASH, TOP BILAN HARAKATLANISH,
TOP BILAN TOXTASH TEXNIKASI3. MALAKA

TOPNI JOYIDA TURIB YERGA URISH, USHLASH, IKKI QOLDA
KOKRAKDAN ANIQ HALQAGA TASHLASH VA ANIQ QABUL
QILISHDARS TURI : AMALIY

DARS JIXOZI : BASKETBOL TOPLARI, FISHKALAR VA XUSHTAK

OTILADIGAN JOY: SPORT ZALI

TASHKILIY QISM :

1.BIR QATORGA SAFLANISH.

2. SALOMLASHISH.

3. SARDOR XISOBOTI.

4. DAVOMADNI ANIQLASH.

5. UYGA BERILGAN VAZIFALARNI MUXOKAMA QILISH.

6. YANGI MAVZU BILAN TANISHTIRISH VA DARS

DAVOMIDA NAZARIY BILIM BERISH.

DARS BORISHI :

A) SAF-QATOR MASHQLAR : ONGGA VA CHAPGA

BURILISHLAR, TURGAN JOYDA ORQAGA VA OLDINGA

AYLANISHLAR.

B) ZAL BOYLAB 200-300 METRGA YENGIL YUGURISH.

C) YURISH,YUGURISH MASHQLARI.


D) UCH QATORGA SAFLANIB, UMUMRIVOJLANTIRUVCHI

MASHQLARINI BAJARISH.
1-MASHQ

OYOQLAR YELKA KENGLIGIDA, QOL UCHLARI YELKAGA QOYILADI. 1,2,3,4 DEGANDA TIRSAKLAR OLDINGA AYLANTIRILADI, YANA 1,2,3,4 DEGANDA TIRSAKLARNI ORQAGA AYLANTIRAMIZ. 6 MARTA BAJARILADI.2-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. QOLLAR KOKRAK OLDIDA , OYOQLAR YELKA KENGLIGIDA, 1-2 DEGANDA TIRSAKLARNI ORQAGA SILTAYMIZ, 3-4 DEGANDA QOLLARNI YONGA YOZAMIZ. 6 MARTA BAJARILADI
3-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. OYOQLAR YELKADAN KENGROQ OCHILADI, OLDINGA 90 GRADUS EGILAMIZ VA QOLLARNI YONGA YOZAMIZ. 1 DEGANDA CHAP TOMONGA BURILAMIZ, 2 DEGANDA ONG TOMONGA BURILAMIZ. 7-8 MARTA BAJARILADI

.4-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. OYOQLAR YELKADAN KENG QOYILADI, QOLLARNI BELGA QOYAMIZ. 1 DEGANDA OLDINGA EGILIB, ONG QOL UCHINI CHAP OYOQQA TEKKIZAMIZ . 2 DEGANDA DASTLABKI HOLATGA QAYTAMIZ. 3 DEGANDA OLDINGA EGILIB, CHAP QOL UCHINI ONG OYOQQA TEKKIZAMIZ. 4 DEGANDA DASTLABKI HOLATGA QAYTAMIZ. 7-8 MARTA BAJARILADI.
5-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. QOLLAR BELDA, OYOQLAR YELKA KENGLIGIDA,4 MARTA CHAPGA, 4 MARTA ONGGA GAVDANI AYLANTIRAMIZ. 6 MARTA BAJARILADI.
6-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. SAKRAB HAVODA OYOQLARNI ALMASHTIRAMIZ. 10 MARTA BAJARILADI.

7-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. QOLLARNI OLDINGA CHOZIB, OTIRIB TURISH. 12 MARTA BAJARILADI.


8-MASHQ

DASTLABKI HOLAT. IKKI QOLIMIZNI YUQORIGA KOTARISH BILAN BIRGA BURUN BILAN CHUQUR NAFAS OLIB , QOLLARNI TUSHIRISH BILAN BIRGA OGIZ BILAN NAFAS CHIQARISH. 6 MARTA BAJARILADI.

BASKETBOL:


1. TOPNI USHLASH, OLIB YURISH VA UZATISH USULLARI.

2. JUFT BOLIB TEZLIK BILAN BASKETBOL TOPINI YERGA URIB, KOKRAK OLDIDAN PASTDAN SHERIGIGA UZATISH VA SHU TARZDA QAYTIB KELISH.


3. BASKETBOL TOPINI YUQORIDAN QABUL QILISH USULINI ORGANISH.4. BASKETBOL TOPINI PASTDAN QABUL QILISH USULINI ORGANISH.
DARSGA YAKUN :


1. BIR QATORGA SAFLANISH.
2. YUTUQ, XATO VA KAMCHILIKLARNI BARTARAF ETISH.

3. YAXSHI BAJARGAN O`QUVCHILARNI RAG`BATLANTIRIB, BAHOLASH, BAHOSINI TAHLIL ETIB, IFODALAB BERISH.

4. BO`SH O`ZLASHTIRGAN O`QUVCHILARGA QOSHIMCHA VAZIFALAR BERIB, DARSDAN KEYIN MUSTAQIL, INDIVIDUAL ISHLASH VA UNING KUNDALIK HARAKATGA BO`LGAN FIZIOLOGIK XUSUSIYATINI, YOSHINI, JINSINI, JISMONIY TAYYORGARLIGINI XISOBGA OLGAN XOLDA, JISMONIY YUKLAMA, BILIM, KONIKMA VA MALAKALARINI O`ZLASHTIRISHI KERAK BO`LGAN, BILIM DOIRASIGA MOS RAVISHDA, ETIBOR BILAN XISOBGA OLIB, B.K.M LARINI MUSTAHKAMLAB, QAMRAB OLISH BILAN BIRGA XOTIRASINI MUSTAHKAMLASH.

5. UYGA VAZIFA:
QIZLAR UCHUN: ARG`AMCHIDA TO`XTAMASDAN 30 MARTA SAKRASH.(VAQT XISOBGA OLINMAYDI)
O`G`IL BOLALAR UCHUN: QO`LLAR BILAN DEVORGA 45 GRADUS TAYANIB, 12 MARTA BUKIB YOZISH.

6. XAYRLASHUV, ZALNI ASTA TARK ETISH.O`G`IL BOLALAR UCHUN: QO`LLAR BILAN DEVORGA 45 GRADUS TAYANIB, 12 MARTA BUKIB YOZISH.

6. XAYRLASHUV, ZALNI ASTA TARK ETISH.

dle 10.3 forex
Hurmatli mehmon, Siz saytimizga ro'yxatdan o'tmaganlar qatoridasiz.
Biz sizga Ro'yxatdan o'tishni yoki sizga taqdim etilgan Login va Parol bilan saytga kirishingizni so'raymiz.

Ism:*
E-Mail:
Izoh:
| | |
Maxfiy kodni yozing: *